Úvod

Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Praha, je pobočným spolkem SNN v ČR Praha. Má samostatnou právní subjektivitu.

Zajišťuje ambulantní služby v Plzeňském regionu pro osoby se sluchovým postižením.

Má registrovanou službu "odborné sociální poradenství" a nově "Tlumočnická služba Plzeňský kraj".

Úzce spolupracuje se Základní organizací neslyšících a nedoslýchavých SNN v Domažlicích. Též spolupracuje s logopedy, foniatry, audioprotetickými firmami, centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

budova