Konání výborových a členských schůzí ZO

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Základní organizace Domažlice, p.s.

Vás zve

na veřejnou členskou schůzi,

která se bude konat v Městském kulturním středisku Domažlice

dne 9. března 2020 od 14:00 hodin.

Pozvánka