Úvod

Poradenské centrum Domažlice

  •  je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
  • má samostatnou právní subjektivitu
  • zajišťuje ambulantní služby v Plzeňském regionu pro osoby se sluchovým postižením bez omezení věku
  • své služby poskytuje již od 1.1.2007
  • v souladu s ustanovením § 81 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má registrovanou službu Odborné sociální poradenství 
  • dále spolupracuje s logopedy, foniatry, audioprotetickými firmami, centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

 

Zdroje financování služeb

Provoz Poradenského centra je financován z dotací a darů, především od Plzeňského kraje, města Domažlice a dalších měst a obcí nacházejících se v tomto regionu.  Za vaši pomoc děkujeme.

 

budova