Poradenské centrum Domažlice

Veřejný závazek

Obsahem veřejného závazku jsou POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY a OKRUH OSOB, kterým je služba poskytována.

Veřejný závazek

STANOVY

 Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

STANOVY