Ambulantní tlumočnické služby

Poradenské centrum Domažlice, p. s. zavedlo pravidelnou ambulantní tlumočnickou službu.

Kdy?

Každou středu od 8:30 do 12:00 hod.

Kde?

V kanceláři PC na adrese Jindřichova 214, Domažlice

Kdo?

Mgr. Anna Moudrá - tlumočnice českého znakového jazyka

 

V rámci ambulantní tlumočnické služby klientům poskytujeme tyto služby:

  •       překlad písemnosti,
  •       pomoc při sepsání odpovědi na doručenou písemnost,
  •       sepsání žádosti,
  •       vyplnění formuláře apod.,
  •       tlumočení telefonního hovoru aj.

 

Na ambulantní tlumočnickou službu se klient nemusí dopředu objednávat.

V uvedenou dobu je v kanceláři přítomna také sociální pracovnice.

 

Popis služby:

Tlumočnické služby jsou dle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.

Teréními službami se rozumí služby, které jsou osbně poskytovány v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Cílem služby je:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblasti zdravotnictví (ORL, foniatrie, praktičtí, odborní lékaři), sociální (OSVZ, OSSZ, ÚP), vzdělávací (speciální školy pro SP i „běžné“) a dalších oblastech (např. bytové, majetkové atd.); tlumočnické služby vyžadují i orgány soudní, Policie ČR, posudkové orgány, zaměstnavatelé, ÚSP, Domovy pro seniory a obdobné instituce.