Aktuality

Akce Poradenského centra

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,

Poradenské centrum Domažlice, p.s.

pořádá

Den otevřených dveří“.

Akce se bude konat dne 24. dubna 2024  
v době
od 8:30 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 hodin.

 

V rámci akce bude od 10:30 hodin v PC Domažlice
přítomen pan Paur,
který zájemcům provede kontrolu sluchadla.

 

Zveme všechny osoby se sluchovým postižením různého druhu a stupně, ale také jejich rodinné příslušníky
a spolupracovníky i širokou veřejnost.

----------------------------------------------------------------------
Dne 10. dubna 2024
pořádá Město Domažlice a Městský úřad Domažlice
v rámci komunitního plánování sociálních služeb
pod záštitou starosty města Domažlice Bc. Stanislava Antoše
D E N    S O C I Á L N Í CH    S L U Ž E B    2 0 2 4.
Z tohoto důvodu
bude Poradenské centrum
otevřené pouze do 9:30 h.
Dále pak bude poskytovat své služby
v Městském kulturním středisku
od 10:00 do 15:00 hodin. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimální datový tarif pro osoby s postižením sluchu

Jeden z mobilních operátorů působících v České republice by rád zmapoval situaci využívání mobilních aplikací mezi lidmi se sluchovým postižením pro návrh nového optimalizovaného datového tarifu. Obrací se proto na uživatele mobilních služeb se sluchovým postižením s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku.
Předem děkuje za spolupráci.

 

Odkaz na dotazník je https://forms.gle/p34ed5pc2WNd4g3R9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVINKA

V sekci "Kontakty" je možné kliknout na tvz. TLAČÍTKO

(např. z počítače, nebo svým chytrým telefonem),

které umožní neslyšícím,

aby bez nutnosti předchozí rezervace tlumočníka

zavolal s jeho pomocí do Poradenského centra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sociální služby by měly být dostupné všem, i neslyšícím!

https://www.snncr.cz/socialni-sluzby-neslysicim

https://www.snncr.cz/file/s23/pohlednice-SNNvCR.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzkum násilí mezi lidmi se zdravotním postižením

Výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením je prováděn pomocí online dotazníku. Určen je všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením.

Pokud máte zájem, vyplňte prosím na níže uvedeném odkazu Dotazník. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvvnviTyvLlaDY2KDWmhiJQwXlSEkyqMEco2n4IUpykIrrCw/viewform

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNN v ČR, PC Domažlice a Tichý svět nově společně poskytují služby osobám se sluchovým postižením

Odkaz na překlad do ČZJ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í

o UKONČENÍ sociální služby

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

KE DNI 31.12.2020

Ukončení Tlumočnické služby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidé se sluchovým postižením mohou využívat nový zdroj aktuálních informací díky titulkované Televizi Beey.
Běží zdarma na internetu, vysílání ve spolupráci s Českou unií neslyšících zajišťuje společnost NEWTON Technologies.
Najdete ji na adrese https://tv.beey.io

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přehled změn, které platí od prosince 2019

 - Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.

- Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.

- Dospělí, kterým byla a) indikována kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně, b) tinnitus + oboustranná získaná nedoslýchavost a c) hluchoslepí, mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

- Řečový procesor (ŘP) – výměna zevní části kochleárního implantátu (KI) děti i dospělí mají nárok na jeden příspěvek 180 000 korun jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantované po 1. prosinci 2019. Dříve implantovaní budou moci ŘP vyměnit až po 10 letech od operace dle dřívější úpravy.

 

Konání výborových a členských schůzí ZO

Akce Základní organizace Domažlice