Aktuality

Akce Poradenského centra

Dne 13.9.2023 bude Poradenské centrum Domažlice otevřené pouze do 15:00 hodin.

Děkujeme za pochopení
------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimální datový tarif pro osoby s postižením sluchu

Jeden z mobilních operátorů působících v České republice by rád zmapoval situaci využívání mobilních aplikací mezi lidmi se sluchovým postižením pro návrh nového optimalizovaného datového tarifu. Obrací se proto na uživatele mobilních služeb se sluchovým postižením s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku.
Předem děkuje za spolupráci.

 

Odkaz na dotazník je https://forms.gle/p34ed5pc2WNd4g3R9

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVINKA

V sekci "Kontakty" je možné kliknout na tvz. TLAČÍTKO

(např. z počítače, nebo svým chytrým telefonem),

které umožní neslyšícím,

aby bez nutnosti předchozí rezervace tlumočníka

zavolal s jeho pomocí do Poradenského centra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skautské středisko Jiřiny Paroubkové nabízí

pomoc Ukrajině zdarma.

Níže odkaz a letáky

https://sjp.skauting.cz/pomahame-ukrajine/?fbclid=IwAR3ShuduUZ3Llf9vt9Pa9IEkqH7ddJx0W6-oeOeUpN8ttxbtVJ6gHUcTW2M

Leták v češtině

Leták v ukrajinštině

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIVT.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální služby by měly být dostupné všem, i neslyšícím!

https://www.snncr.cz/socialni-sluzby-neslysicim

https://www.snncr.cz/file/s23/pohlednice-SNNvCR.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzkum násilí mezi lidmi se zdravotním postižením

Výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením je prováděn pomocí online dotazníku. Určen je všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením.

Pokud máte zájem, vyplňte prosím na níže uvedeném odkazu Dotazník. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvvnviTyvLlaDY2KDWmhiJQwXlSEkyqMEco2n4IUpykIrrCw/viewform

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SNN v ČR, PC Domažlice a Tichý svět nově společně poskytují služby osobám se sluchovým postižením

Odkaz na překlad do ČZJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plzeň známá neznámá

Plzeň známá neznámá - pod tímto názvem se nachází série videí o méně známých místech a zajímavostech z Plzně a okolních obcí. Série obsahuje celkem 99 dílů a jde o unikátní počin spolku Zestínu (Lukáše Houška a Magdalény Vacurové). Od dubna se postupně jednotlivé díly zpřístupní i osobám neslyšícím. 
Spolek neslyšících Plzeň, ve spolupráci se spolkem Zestínu, překládá jednotlivé díly do znakového jazyka.

Plzeň známá neznámá 1/99 Pecháčkův statek/znakový jazyk
https://youtu.be/hXpB6YXLDwM

Plzeň známá neznámá 2/99 Kilometrovka/znakový jazyk
https://youtu.be/fZES6NRLcHw

Plzeň známá neznámá 3/99 Porcelánka/znakový jazyk
https://youtu.be/YZxcXJpxuhI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID 19 v ČZJ

Odkazy:

https://www.snncr.cz/Tiskove-zpravy

https://www.snncr.cz/Ministerstvo-zdravotnictvi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í

o UKONČENÍ sociální služby

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

KE DNI 31.12.2020

Ukončení Tlumočnické služby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidé se sluchovým postižením mohou využívat nový zdroj aktuálních informací díky titulkované Televizi Beey.
Běží zdarma na internetu, vysílání ve spolupráci s Českou unií neslyšících zajišťuje společnost NEWTON Technologies.
Najdete ji na adrese https://tv.beey.io

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přehled změn, které platí od prosince 2019

 - Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.

- Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.

- Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

- Řečový procesor (ŘP) – výměna zevní části kochleárního implantátu (KI) děti i dospělí mají nárok na jeden příspěvek 180 000 korun jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantované po 1. prosinci 2019. Dříve implantovaní budou moci ŘP vyměnit až po 10 letech od operace dle dřívější úpravy.

Nabídka pracovních míst

 

 

Konání výborových a členských schůzí ZO

Akce Základní organizace Domažlice