Řešení problémů

V případě, že sluchadlo nefunguje zcela správně, můžete provést rychlou kontrolu následujícím způsobem:

 • zapněte sluchadlo. Přepínač M-T nastavte na M, regulátor hlasitosti dejte naplno a sluchadlo vezměte do ruky. Zavřete dlaň. Pokud sluchadlo pracuje, bude pískat nebo krátce pípne (u plně automatických sluchadel). Pokud sluchadlo nepíská nebo nepípne, zkontrolujte následující věci:
 1. Je ve sluchadle čerstvá baterie?
 2. Je baterie vložena do sluchadla správně?
 3. Je sluchadlo zapnuté?
 4. Je regulátor hlasitosti naplno?
 5. Není zvukový výstup a ušní tvarovka ucpána mazem?
 6. Nejsou v hadičce a ušní tvarovce kapičky z vlhkosti?

Nezapomeňte, že mnoho sluchově postižených nemůže slyšet pískání nebo pípnutí sluchadla. Proto při zjišťování problému se sluchadlem potřebují asistenci.

 • Pokud je zásuvka baterie špinavá od vytékající baterie nebo jiné nečistoty, vyčistěte ji smotkem vaty. Pokud je ve sluchadlo vlhko, otřete baterii hadříkem.
 • Pokud si uživatel sluchadla stěžuje, že je zvuk celkově příliš slabý, může být příčina v nahromadění ušního mazu v jeho uchu. Maz by měl odstranit ušní lékař.
 • Jiným důvodem slabého nebo zkresleného zvuku může být zhoršení sluchu. V tomto případě je nutné odborné vyšetření.

Pískání

Když sluchadlo píská v uchu, zkontrolujte následující věci:

 1. Je ušní tvarovka zasunuta do zvukovodu správně?
 2. Není zvukový výstup a ušní tvarovka ucpána mazem?
 3. Je hadička ke sluchadlu ohebná?
 4. Není v uchu ušní maz?
 5. Je hadička dostatečně dlouhá?
 • Pokud jsou předchozí body v pořádku a sluchadlo stále píská, je potřeba opravit tvar tvarovky nebo doladit sluchadlo.
 • Pokud i tak sluchadlo nefunguje správně, je třeba ho předat servisu. Nikdy se nesnažte otevírat sluchadlo sami. Součástky ve sluchadle jsou velmi citlivé a snadno se zničí. Sluchadlo může opravovat pouze kvalifikovaný technik.