Baterie do sluchadel

Jaké baterie do sluchadel?

Výkonnost sluchadel významně ovlivňuje kvalita používaných baterií do sluchadel. Kvalitní baterie mají vysokou kapacitu a jsou spolehlivé. K provozu sluchadel se dnes používají zinko-vzdušné baterie, které jsou minimálně škodlivé k životnímu prostředí.

Výměna baterie

Baterie se uvede do provozu odlepením ochranného barevného štítku. Štítek odlepte těsně před použitím a baterii vložte do sluchadla. Aktivace baterie potřebuje určitý čas, než se dostane dostatek vzduchu dovnitř. Proto maximální kapacita baterie naběhne po několika sekundách.

Pokud sluchadlo delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii sluchadla!

Vybitá baterie by mohla sluchadlo poškodit!

Vyjmutí baterie:

Nehtem otevřete schránku na baterii otočením dvířek baterie. Při úplném otevření baterie sama vypadne. Pokud tomu tak není, lehce vytlačte baterii špičkou tužky.

Vložení baterie:

Při vkládání baterie do dvířek dbejte na správnou polaritu baterie. Vkládejte ji tak, aby strana označené (+) zůstala směrem nahoru a souhlasila se značkou (+) na dvířkách baterie. Strana (+) je vždy hladká strana, strana (-) má barevný proužek. Dvířka s baterií lehce zavřete. Při chybném vložení baterie lze dvířka zavřít jen s použitím značné síly. Sluchadlo by se mohlo poškodit.

Baterie nevhazujte do odpadkového koše, vraťte je tam, kde jste je koupili, Prodejce se postará o jejich ekologicky nezávadné znehodnocení!

Doba životnosti baterie

Doba životnosti baterie závisí na typu sluchadla a na hluku okolního prostředí. Výkonná sluchadla odebírají z baterie samozřejmě větší proud než sluchadla pro lehčí nedoslýchavost. I pro stejný typ sluchadla závisí odběr proudu z baterie na jeho seřízení a na způsobu používání. Odběr proudu se proto liší od sluchadla ke sluchadlu a od jednoho uživatele k druhému.

Jakmile odlepíte barevný štítek na baterii, baterie se začne vybíjet a po maximálně 4 – 6 týdnech bude vybitá, i když jste sluchadlo nepoužili.

Expirace baterií je uvedena na zadní straně balení.

Skladování baterií

Baterie skladujte na suchém a chladném místě.
Baterie ukládejte mimo dosah dětí.
Baterie nevhazujte do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám.
Baterie zinko- vzdušné nenabíjejte.
Vybité baterie vyndávejte ze sluchadla. Takové baterie mohou vytéci a zničit sluchadlo.