Dodržujte tato pravidla

  1. Nikdy do sluchadla nezasahujte.
  2. Nikdy nehýbejte s nastavovacími prvky sluchadla.
  3. Prvek pro ovládání hlasitosti nastavujte vždy na subjektivně nejlepší = nejpříjemnější poslech.
  4. Nepoužívejte baterie do hodinek nebo jiné nevhodné baterie.
  5. Chraňte sluchadlo před vlhkostí, potem, rozpouštědly, vysokými teplotami, mechanickým namáháním a pády.
  6. Sluchadlo nesmí přijít do kontaktu s vodou!

„Úhlavním nepřítelem" každého sluchadla je voda. Do sluchadla se dostává z okolního prostředí díky vzdušné vlhkosti, kondenzaci vodních par, při pocení a změně teplot okolí. Tato vlhkost uvnitř sluchadla vede k postupné korozi elektronických součástí a bývá často příčinou jeho poruch. Oprava takto poškozeného sluchadla pak většinou není levnou záležitosí.

Sluchadlo je tedy potřeba před vlhkostí účinně chránit. Doporučujeme používat vysoušecí tablet. Vaše sluchadlo vysoušejte denně, nejlépe přes noc.