10 rad, jak zacházet se sluchadlem

  1. Noste sluchadlo zpočátku jen několik hodin denně a v klidném prostředí, aby si Vaše ucho zvyklo opět na nové zvuky. Vaše sluchové centrum se učí rozlišovat mezi potřebným a nepotřebným zvukem.
  2. Stupňujte den ode dne své požadavky. Nechoďte ale ihned druhý den do nadměrného hluku.
  3. První rozhovory veďte nejdříve s jednou osobou. Naučte se vnímat hlas opět v normální hlasitosti. Snažte se nacvičovat rozlišení zvuků, které ihned nepoznáte.
  4. Učte se s Vaším sluchadlem telefonovat, přidržujte sluchátko telefonu přímo na mikrofon sluchadla, který zaručuje dobrou srozumitelnost. Pokud se objeví pískání, zvětšete vzdálenost mezi sluchátkem telefonu a Vaším sluchadlem.
  5. Naučte se s Vaším sluchadlem opět poslouchat televizi a rádio. Neočekávejte ale, že budete z televize všemu ihned dokonale rozumět. Vzhledem k velkému kolísání mezi hlasitostí hudby a mluveného slova ani normálně slyšící nerozumí vždy všude dobře.
  6. Pokud chcete někde diskutovat, sedněte si blízko k přednášejícímu nebo reproduktoru.
  7. Nenechávejte své sluchadlo v koupelně. Špína a vlhkost Vašemu citlivému pomocníkovi nesvědčí. Neupusťte jej na zem, to škodí mikrofonu a reproduktoru.
  8. Nenoste sluchadlo v noci. Pokud máte strach, že neuslyšíte budík, zeptejte se v našem Poradenském centru, kde Vám poradíme, jak a kde získat kompenzační pomůcku, abyste vstávali bez nasazeného sluchadla.
  9. Mějte v zásobě několik baterií, které skladujte v suchém a chladném prostředí. Pokud používáte baterie ZINC – AIR, je potřeba před každou aplikací do sluchadla odstranit přelepku a nechat baterii minimálně 1 minutu na vzduchu aktivovat.
  10. Sluchadla jsou používána při přímém styku s pokožkou, proto k čištění a dezinfekci používejte jen přípravky určené pro tyto pomůcky.