Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením

  1. Před rozhovorem se sluchově postiženým člověkem navážeme zrakový kontakt.
  2. Dbáme na to, aby náš obličej byl dokonale osvětlen, nestavíme se zády k oknu.
  3. Při hovoru se sluchově postiženým nezvyšujeme hlas, nekřičíme, ale vyslovujeme  z ř e t e l n ě.
  4. Vypneme všechny zdroje hluku. Při jednání se sluchově postiženým vždy mluví jen jeden.
  5. Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlumočník či jiná osoba, vždy oslovujeme přímo sluchově postiženého, se kterým jednáme, nikoliv jeho doprovod.
  6. Při rozhovoru je využíváno odezírání, což je velmi náročná činnost, proto je v rozhovoru důležitý tzv. oddechový čas.
  7. Důležité informace raději opakujeme a neváháme použít i písemnou formu.
  8. Občas požádáme, aby nám sluchově postižený sdělil, co nám rozuměl.
  9. Při neúspěšné komunikaci máme na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení. Neprojevujeme netrpělivost, neomezujeme komunikaci, ale snažíme pozměnit stavbu věty nebo použít jiná slova.
  10. Povzbuzujeme sluchově postiženého, aby dle doporučení lékaře užíval sluchadlo a využíval i dostupné kompenzační pomůcky.